Program

Program XXXVII. výroční konference

7. listopadu 2018

15.00–15.45Vyzvané přednášky
Spolupráce praktického lékaře a akutního příjmu
Předsedající: B. Skála
Spolupráce praktického lékaře a akutního příjmu
V. Kutěj
Spektrum pacientů na LSPP – banality nebo fatální diagnózy?
J. Antušáková
Spolupráce praktického lékaře a akutního příjmu
B. Skála
15.45–16.30Vyzvané přednášky
Lékařská posudková činnost
Předsedající: B. Skála, P. Herle
Novinky a možná spolupráce lékařské posudkové služby a všeobecného praktického lékaře
M. Bosák
Lékařská posudková činnost – aspekty spolupráce s primární péčí
B. Skála
16.30–16.45Přestávka na kávu
16.45–18.00Novinky pro praktické lékaře
Kardiovaskulární riziko a hypertenze jako důsledek zvýšené aktivity sympatiku
O. Mayer
Farmakoterapie CVI podle nových evropských doporučení
M. Holý
Role praktického lékaře v péči o pacienty s chronickou hepatitidou C
V. Hejda

8. listopadu 2018

08.00–08.30Venkovské lékařství
Předsedající: D. Halata, K. Janík
Deklarace z Dillí – revize z Alma Aty
K. Javorská, D. Halata
Prezentace výsledků dotazníkového šetření o motivaci VPL k práci na venkově
M. Pfeiferová, D. Halata
Projekt GO RURAL
D. Halata, M. Pfeiferová, K. Javorská, J. Kovář
08.30–08.35Zahájení konference
08.35–09.10Vyzvaná přednáška
Navázání spolupráce s praktickými lékaři při sledování pacientů po ukončení onkologické léčby
J. Prausová, B. Skála
09.15–10.00Hypertenze a dyslipidémie ruku v ruce
Předsedající: I. Karen, D. Moravčíková
Primární a sekundární péče v léčbě hypercholesterolemie
J. Veselý
Mnoho důkazů o prospěšnosti trandolaprilu a verapamilu v léčbě arteriální hypertenze
H. Rosolová
10.00–10.10Přestávka na kávu
10.10–10.55Intervenční výkony u pacientů s perorální antikoagulací warfarinem: vysazovat či nevysazovat, to je otázka...
Předsedající: B. Seifert, T. Horáček
Doporučený postup Antitrombotická prevence a léčba 2018
B. Seifert
Perioperační management u pacientů s perorální antikoagulací warfarinem
P. Kessler
Intervenční výkony v kardiologii u pacientů s perorální antikoagulací warfarinem
J. Kautzner
Endoskopické zákroky u pacientů s perorální antikoagulací warfarinem
M. Lukáš
11.00–11.45Novinky v péči o pacienta po infarktu myokardu v ambulanci praktického lékaře (kazuistická sdělení)
Předsedající: O. Herber
Novinky v péči o pacienta po infarktu myokardu v ambulanci praktického lékaře (kazuistická sdělení)
O. Herber, P. Ošťádal, M. Šnejdrlová
11.45–12.30Uroinfekce v primární péči
Předsedající: P. Brejník, I. Karen
Bakteriální rezistence a možnosti antibiotické terapie v současné době
R. Tejkalová
Pozice nifuratelu v terapii močových infekcí
M. Štefan
12.30–13.15Polední přestávka
13.15–14.15Léčba chronických ran u pacientů s CVD
Předsedající: J. Vojtíšková
Pohledem dermatologa
J. Černohorská
Pohledem angiologa
P. Zimolová
14.20–15.05Co vše nám mohou říci abnormální jaterní testy?
Předsedající: B. Seifert, N. Král
Jaterní testy v ordinaci praktického lékaře
B. Seifert
Mírná elevace jaterních transamináz
R. Brůha
15.05–15.15Přestávka na kávu
15.15–16.20Očkování rizikových skupin pacientů
Předsedající: I. Karen, D. Moravčíková
Očkování rizikových skupin pacientů
R. Chlíbek
Očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním u adolescentů a mladých dospělých
H. Roháčová
Očkování pacientů se zánětlivým revmatickým onemocněním
M. Filková
16.20–17.05Možnosti a realita péče o diabetika v ambulancích PL
Předsedající: I. Karen, Š. Svačina

Š. Svačina, M. Krčma, G. Markofová, I. Karen
17.05–17.50Aktualizace doporučeného postupu – Obezita
Předsedající: I. Karen, S. Býma
Aktualizace doporučeného postupu – Obezita
Š. Svačina
Novinky ve farmakoterapii obezity
D. Pichlerová
Umění komunikace s obézním
J. Herlesová

9. listopadu 2018

07.30–08.30Mezinárodní aktivity SVL a jejich význam pro rozvoj oboru
Předsedající: B. Seifert, S. Býma
EQuiP
J. Kovář
EURACT
J. Bednář
EGPRN, Vasco Da Gama
P. Kánská
EURIPA
D. Halata
ESPCC
N. Král
ESPCG
B. Seifert
08.35–09.05Aktualizace doporučených postupů
Předsedající: S. Konštacký, N. Král
Doporučený postup Asthma bronchiale
S. Konštacký
Doporučený postup CHOPN
V. Koblížek
09.10–09.55Dráždivý tračník a snížená motilita trávicího traktu – časté důvody funkční bolesti trápící pacienty i lékaře. Co se změnilo od časů profesora Mařatky?
Předsedající: J. Špičák, B. Seifert
Syndrom dráždivého tračníku
J. Dolina
Snížená motilita trávicího traktu
M. Beneš
09.55–10.10Přestávka na kávu
10.10–10.55Terapie kašle
Předsedající: S. Konštacký, T. Horáček
Kašel dnes
P. Čáp
Kazuistiky z klinické praxe pneumologa
J. Homolka
11.00–11.45Zvládání život ohrožujících alergických reakcí v praxi všeobecného lékaře
Předsedající: R. Červený
Co je to anafylaxe a jak ji léčit
Zahraniční doporučené postupy a doporučení české odborné společnosti
Chyby a omyly v léčbě anafylaxe
Co je balíček první pomoci
Adrenalin v autoinjektoru
P. Čáp, A. Truhlář
11.50–12.50Není čas ztrácet čas
Předsedající: B. Seifert
Proč změnu léčby neodkládat
H. Rosolová
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až pacienta postihne KV příhoda
M. Vrablík
12.50–13.35Polední přestávka
13.35–14.20Deprese provázené úzkostí
Předsedající: R. Červený, B. Seifert
Role trazodonu v objevování depresivních poruch a při jejich léčbě
S. Racková
Nové poznatky pro PL ve světle reformy psychiatrie a nových aktualizovaných doporučených postupů
R. Červený
14.20–15.20Inkontinence
Předsedající: P. Brejník, D. Moravčíková
Co dělat s lehkou inkontinencí moči?
L. Horčička
Novinky v úhradách po změně zákona aneb jak předepisovat
T. Soharová
15.20–16.05Moderní léčba hypertenze
Předsedající: I. Karen
Výhody fixní trojkombinace v léčbě hypertenze
J. Jakabčin
16.10–16.55Nové možnosti léčby v primární péči
Předsedající: I. Karen
Léčba DM 2 pomocí DPP 4 inhibitorů
M. Szabó
Možnosti léčby dyslipidémií v primární péči
M. Vrablík
16.55–17.05Přestávka na kávu
17.05–17.45Varia
Předsedající: K. Janík, D. Moravčíková
Osmolarita laxativ používaných k přípravě pro kolonoskopii – možné poruchy metabolismu vody a elektrolytů
R. Keil
1000 POCT – výhody, porovnání, realistická očekávání
O. Ach-Hübner
Méně vídané infekce
O. Ach-Hübner

10. listopadu 2018

08.00–08.45Obezita a kardiovaskulární rehabilitace
Předsedající: S. Býma, D. Moravčíková
Léčba obezity a telemedicína v kombinaci s novými doporučeními
M. Matoulek
Co je kardiovaskulární rehabilitace
V. Tuka
08.50–09.30Aktualizace doporučených postupů
Předsedající: I. Karen, S. Býma
Na co pozor u Streptokoka!
I. Karen
Změny v doporučeném postupu „Hypertenze“
I. Karen
09.35–10.35Čas pro změny ve screeningu kolorektálního karcinomu
Předsedající: B. Seifert, S. Býma
Český screening v mezinárodním srovnání
Š. Suchánek
Role praktického lékaře ve screeningu KRK
B. Seifert
Návrhy změn v úhradách výkonů ve screeningu
P. Šonka
10.35–10.50Přestávka na kávu
10.50–11.50IT v ordinaci praktického lékaře
Předsedající: C. Mucha
Jak zabezpečit IT v ordinaci praktického lékaře
Elektronická dokumentace – ano či ne
Novinky v e-Health: e-neschopenka, e-recept, GDPR
11.50–00.00Zakončení konference

Generální partner

Hartmann

Hlavní partneři

Angelini

Servier

Zentiva

Sponzoři

Mylan

PharmaSwiss

Pro.MED.CS